•  

GIỚI THIỆU

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai là một trong những tổ hợp kinh tế lớn mạnh và hiệu quả của tỉnh Đồng Nai. Với lĩnh vực kinh doanh đa nghành nghề, trong đó kinh doanh công nghiệp thực phẩm là thế mạnh cùng với sự kết hợp vững chắc của ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ, khai thác tài nguyên khoáng sản.

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

>